รับปิดงบเปล่า4500 ปิดงบการเงินประจำปีเริ่มต้นเพียง1,000 บาทต่อเดือน ราคาถูกกว่าทั่วไป ย่านสีลม-เขตบางรัก เจริญกรุง กรุงเทพ-ปริมณฑล

รับปิดงบเปล่า4500 ปิดงบการเงินประจำปีเริ่มต้นเพียง1000บาทต่อเดือน ราคาถูกกว่าทั่วไป ย่านสีลม-เขตบางรัก เจริญกรุง กรุงเทพ-ปริมณฑล

รับปิดงบเปล่า4500 ปิดงบการเงินประจำปีเริ่มต้นเพียง1000บาทต่อเดือน ราคาถูกกว่าทั่วไป ย่านสีลม-เขตบางรัก-เจริญกรุง กรุงเทพ-ปริมณฑล รับจดทะเบียนบริษัท จดเลิกกิจการ รับปิดงบเปล่า- ปิดงบย้อนหลัง

รับปิดงบเปล่า4500 ปิดงบการเงินประจำปีเริ่มต้นเพียง1,000 บาทต่อเดือน ราคาถูกกว่าทั่วไป ย่านสีลม-เขตบางรัก เจริญกรุง กรุงเทพ-ปริมณฑล

รับปิดงบเปล่า4500 ปิดงบการเงินประจำปีเริ่มต้นเพียง1000บาทต่อเดือน ราคาถูกกว่าทั่วไป ย่านสีลม-เขตบางรัก-เจริญกรุง กรุงเทพ-ปริมณฑล

รับปิดงบเปล่า4500รับจดทะเบียนบริษัท จดเลิกกิจการ (ราคาไม่รวมค่าสอบ) ย่านสีลม-เขตบางรัก-เจริญกรุง บริการจดทะเบียนภาษีมูลค่า เพิ่ม2,500บาท เจ.เค.เอ. แอ็คเค้าท์ติ้ง แอนด์ บิซิเนส

รับปิดงบเปล่า4500- ราคาถูกกว่าทั่วไป, รับปิดงบเปล่า4500 ย่านสีลม-เขตบางรัก-เจริญกรุง

ขอบข่ายการทำงาน รับปิดงบเปล่า4500 – รับจดทะเบียนบริษัท 
1 )
– บันทึกรายการทางบัญชี พร้อมปิดงบการเงินประจำปี
– จัดทำประกาศหนังสือพิมพ์เชิญประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบการเงินประจำปี
– จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตพร้อมรับรองงบการเงินตามที่กฏหมายกำหนด
– นำสงงบการเงินต่อกรมสรรพากรและกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ( ยื่นครบจบในที่เดียว )
– บริษัทเป็นผู้จัดทำบัญชีสต็อคสินค้า
งบเปล่า หมายถึง งบการเงินที่ไม่มีรายการซื้อ – ขาย ไม่มีค่าใช้จ่ายต่างๆ ยกเว้นค่าทำบัญชี และค่าสอบบัญชี
หากมีรายการเคลื่อนไหวมากกว่านี้ ทางสำนักงานขอพิจารณาค่าบริการตามความยากง่ายของงาน

รับปิดงบเปล่า4500 ปิดงบการเงินประจำปีเริ่มต้นเพียง1000บาทต่อเดือน ราคาถูกกว่าทั่วไป ย่านสีลม-เขตบางรัก-เจริญกรุง กรุงเทพ-ปริมณฑล รั

บริการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม2,500บาท

รับปิดงบเปล่า4500 ปิดงบการเงินประจำปีเริ่มต้นเพียง1000บาทต่อเดือน ราคาถูกกว่าทั่วไป ย่านสีลม-เขตบางรัก-เจริญกรุง กรุงเทพ-ปริมณฑล รั

2 ) รับทำบัญชี ยื่นภาษี ประกันสังคม – รายเดือน ปิดงบการเงินประจำปี เริ่มต้นเพียง 1,000 บาทต่อเดือน
3 ) บริการด้านงานจดทะเบียน
– บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด ( ฟรีตรายาง )
– บริการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด ( ฟรีตรายาง )
– บริการจดแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการ , จดย้ายสถานที่ตั้งบริษัทและแก้ไขอื่นๆ เริ่มต้นเพียง 4,000 บาท
– บริการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ( Vat ) 2,500 บาท
– บริการขื้นทะเบียนประกันสังคม-นายจ้าง 2,500 บาท
– บริการจดทะเบียนเลิกกิจการ ด้วยราคาเริ่มต้นเพียง 15,000 บาท
*** ต่างจังหวัดขออนุญาต คิดค่าใช้จ่ายเดินทางเพิ่มตามความเหมะสม ***
4 ) รับเคลียร์หมายเรียกไม่นำส่งงบการเงินจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมจัดทำและนำส่งงบการเงิน

รับปิดงบเปล่า4500 ปิดงบการเงินประจำปีเริ่มต้นเพียง1000บาทต่อเดือน ราคาถูกกว่าทั่วไป ย่านสีลม-เขตบางรัก เจริญกรุง กรุงเทพ-ปริมณฑล

สนใจกรุณาติดต่อ

คุณสุภาภรณ์ ( ฝ่ายบริการลูกค้า )

โทร. 086-3580398 , 090- 9422684 , (02) 6821551 , Line ID : j5269287

คำค้น
รับปิดงบเปล่า4500- ราคาถูกกว่า, รับปิดงบเปล่า4500ย่านสีลม-เขตบางรัก,รับปิดงบเปล่า4500กรุงเทพ-ปริมณฑล,
รับจดทะเบียนบริษัทย่านสีลม-เขตบางรัก จดเลิกกิจการ-กรุงเทพ-ปริมณฑล, รับปิดงบเปล่า-ปิดงบย้อนหลังย่านเจริญกรุง,
บริการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม2,500บาท, ปิดงบการเงินประจำปีเริ่มต้นเพียง1000บาทต่อเดือน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar